idok är ett IT-stöd för journalföring för utförare med uppdrag från socialtjänsten. idok hjälper dig att hålla den röda tråden genom hela processen oavsett om du arbetar med vård-, behandlings-, eller omsorgsarbete.

idok är ett komplett IT-stöd för verksamheter med stöd för marknadsföring, inskrivning, journalföring enl. SoL och HSL, dokumenthantering, utvärdering, avtal och fakturering, uppföljning av verksamheten, gallring samt stöd för ledningssystem för systematiskt uppföljningsarbete.

För att underlätta vid journalföring och ge en stringent dokumentation utifrån uppdraget och dess genomförandeplan, följer den enskildes mål och delmål med i all journalskrivning. Därmed blir det enklare att dokumentera så att den röda tråden kan följas.
Denna funktion är unik för idok och är mycket uppskattad av våra kunder.

idok utvecklas tillsammans med våra kunder och levereras av ett smidigt och kundorienterat IT-företag med förankring i verkligheten. Systemet skräddarsys med enkelhet till att passa just din vardag och verklighet.

 

ISOX 2000 är ett handläggnings- och dokumentationssystem framtaget och anpassat till myndighetsutövningen av Individ- och familjeomsorgens alla målgrupper. Systemet hanterar alla förekommande ärendetyper som IFO förväntas hantera.

I ISOX 2000 finns en väl utvecklad process för att stödja hanteringen av BBIC.
Journal och dokumentation kan hanteras både för klientärende och för resurser, såsom HVB, familjehem, kontaktperson osv.

ISOX 2000 ger en tydlig bild över status i ärenden, utredningar och insatser via vyer.

ISOX 2000 är klart för uttag av all officiell såväl individe- som mängdstatistik.

ISOX 2000 baseras på ett tekniskt koncept med beprövad serverlösning vilket ger en kostnadseffektiv och säker driftmiljö med låga driftkostnader.

ISOX 2000 baseras på ett tekniskt koncept med beprövad serverlösning vilket ger en kostnadseffektiv och säker dirftmiljö med låga, fasta och lätt budgeterbara driftkostnader.